0225.3814075
Phòng kinh doanh: 0934.382.799

Cục Đăng kiểm Việt Nam chính thức cấp giấy chứng nhận kiểu cho version 2 Hệ thống quản lý nước dằn TLC-BWM

10-09-2020 04:08:11

Ngày 10 tháng 9 năm 2020, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận công nhận kiểu (Số chứng chỉ: 00437/20CN01.TA) cho hệ thống quản lý nước dằn được phát triển bởi công ty TNHH Phát triển công nghệ hàng hải Thảo Linh.

 

Ngày 10 tháng 9 năm 2020, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận công nhận kiểu (Số chứng chỉ: 00437/20CN01.TA) cho hệ thống quản lý nước dằn được phát triển bởi công ty TNHH Phát triển công nghệ hàng hải Thảo Linh.

0934.242.799