0225.3814075
Phòng kinh doanh: 0934.376.189

Dự án đã lắp đặt

Hệ thống TLC-BWM 50 tàu Vĩnh Phúc 168

Hệ thống TLC-BWM 50 tàu Vĩnh Phúc 168

27-11-2019

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 50 cho tàu Vĩnh Phúc 168

Hệ thống TLC-BWM 50 tàu Royal 45

Hệ thống TLC-BWM 50 tàu Royal 45

19-11-2019

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 50 cho tàu Royal 45

Hệ thống TLC-BWM100 và TLC-BWM150 tàu Hải Dương 68, Hải Dương 79

Hệ thống TLC-BWM100 và TLC-BWM150 tàu Hải Dương 68, Hải Dương 79

16-11-2019

Hoàn thành lắp đặt và bàn giao hai hệ thống TLC-BWM100 và TLC-BWM150 trên tàu Hải Dương 68 và Hải Dương 79

0934.242.799