0225.3814075
Phòng kinh doanh: 0934.382.799

Dự án đã và đang lắp đặt

Danh sách dự án cung cấp hệ thống quản lý nước dằn TLC-BWM

Danh sách dự án cung cấp hệ thống quản lý nước dằn TLC-BWM

03-08-2021

Tính đến tháng 8 năm 2021, hệ thống quản lý nước dằn của công ty chúng tôi đã và đang được cung cấp cho trên 100 tàu đủ các chủng loại từ tàu hàng tổng hợp, tàu hàng rời, tàu hàng khô, tàu dầu, tàu dầu-hóa chất, tàu container, tàu dịch vụ, tàu kéo. Sản phẩm hệ thống quản lý nước dằn của công ty không những lắp đặt cho hệ thống tàu của của Việt Nam (treo cờ Việt Nam, cờ Panama, cờ Mongolia) và còn lắp đặt cho một số tàu của Thái Lan.

Hệ thống TLC-BWM 500 tàu Tân Bình 239

Hệ thống TLC-BWM 500 tàu Tân Bình 239

05-06-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 500 cho tàu Tân Bình 239

Hệ thống TLC-BWM 100 tàu Hải Dương 29

Hệ thống TLC-BWM 100 tàu Hải Dương 29

18-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 100 cho tàu Hải Dương 29

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu VSG Dream

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu VSG Dream

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 150 cho tàu treo cờ Panama đầu tiên VSG Dream 

Hệ thống TLC-BWM 200 tàu Trường Minh Dragon

Hệ thống TLC-BWM 200 tàu Trường Minh Dragon

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 200 cho tàu Trường Minh Dragon

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu Tây Sơn 2

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu Tây Sơn 2

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 150 cho tàu Tây Sơn 2

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu Đông An

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu Đông An

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 150 cho tàu Đông An

Hệ thống TLC-BWM 100 tàu Đông Ấn Queen

Hệ thống TLC-BWM 100 tàu Đông Ấn Queen

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 100 cho tàu Đông Ấn Queen

Hệ thống TLC-BWM 500 tàu Biển Đông Mariner

Hệ thống TLC-BWM 500 tàu Biển Đông Mariner

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 500 cho tàu Biển Đông Mariner

Hệ thống TLC-BWM 50 tàu Thanh Thành Đạt 69

Hệ thống TLC-BWM 50 tàu Thanh Thành Đạt 69

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 50 cho tàu Thanh Thành Đạt 69

0934.242.799