0225.3814075
Phòng kinh doanh: 0934.382.799

  • Mặt lặp la bàn điện

Mặt lặp la bàn điện

Giá: Liên hệ

Lượt xem: 5180

Liên hệ ngay để có giá tốt nhất
0934.242.799

1. Mặt lặp la bàn điện có cơ cấu chỉ thị kim

Mặt lặp la bàn điện ( Gyro Compass Repeater ) T&L được chế tạo hoàn toàn theo công nghệ kỹ thuật số. Nó có chức năng truy theo hướng của la bàn chủ, thông qua chuẩn kết nối NMEA0183 giữa mặt lặp và la bàn , đặc điểm

  • Kết nối được với tất cả la bàn chủ hiện có trên tàu thủy, tính tương thích cao
  • Độ chính xác đến 0.1 độ
  • Dễ dàng lắp đặt và kết nối

2. Mặt lặp la bàn điện có cơ cấu chỉ thị số

Mặt lặp la bàn điện có cơ cấu chỉ thị số ( Digital Gyro Repeater ) T&L được chế tạo hoàn toàn theo công nghệ kỹ thuật số. Nó có chức năng truy theo hướng của la bàn chủ, thông qua chuẩn kết nối NMEA0183 giữa mặt lặp và la bàn với đặc điểm

- Kết nối được với tất cả la bàn chủ hiện có trên tàu thủy, tính tương thích cao

- Độ chính xác đến 0.1 độ

- Dễ dàng lắp đặt và kết nối

- Thông tin hiển dạng số bằng LED 7 đoạn. Ngoài việc hiển thị thông tin hướng mũi tàu, mặt lặp còn có chức năng tính toán và hiển thị tốc độ quay trở của tàu (ROT )

0934.242.799