0225.3814075
Phòng kinh doanh: 0934.376.189

Hệ thống TLC-BWM100 tàu Hải Dương 22

04-10-2019 09:17:21

Bàn giao hệ thống TLC-BWM100 trên tàu Hải Dương 22

Ngày 4/10/2019, Thảo Linh kết hợp cùng đại diện đăng kiểm Việt Nam chạy thử, nghiệm thu và bàn giao hệ thống quản lý nước dằn tàu TLC-BWM 100 trên tàu Hải Dương 22 tại Vũng Tàu.

0934.242.799