0225.3814075
Phòng kinh doanh: 0934.376.189

Hệ thống TLC-BWM 50 tàu Royal 45

19-11-2019 01:32:58

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 50 cho tàu Royal 45

Ngày 19/11/2019, hoàn thành lắp đặt và bàn giao hệ thống TLC-BWM cho tàu Royal 45.

.Hệ thống đang trong quá trình lắp đặt

0934.242.799